Vragen

Precies weten waar u aan toe bent, dat is waar wij voor staan. Hieronder treft u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Bel of mail ons gerust.

01.Waarom kiezen voor BRANDWEERCONCEPTEN (BC)?

Er zijn diverse methoden om tot realisatie of renovatie van een brandweerkazerne te komen. Dat kan natuurlijk op traditionele wijze met een architect en vervolgens een aanbesteding. Dat kost tijd en is risicovol. BC neemt verantwoordelijkheid voor zowel ontwerp als bouw in de vorm van een Design & Build contract. Daarmee kan snel inzicht worden verkregen in de mogelijkheden en zijn de risico's beperkt. Die liggen nu namelijk bij BC!

BC is bereid u een projectvoorstel te doen op basis van NO CURE, NO PAY. Samen met het korps vervaardigen wij een ontwerp, compleet met prijsvoorstel en planning. Op basis hiervan kunt u vrijblijvend beslissen om samen verder te gaan. Lukt dit niet, dan ontvangt u van BC geen rekening!

02.Op de website staan prijzen. Zijn deze vast en waarop zijn ze gebaseerd?

De genoemde bouwprijzen zijn prijzen van de getoonde, gerealiseerde kazernes, vertaald naar de prijs index voor 2015, het nieuwe Bouwbesluit en op basis van een genormaliseerd PvE. In de prijs zijn o.a. opgenomen de ontwerpkosten, de engineeringskosten en de bouwkosten compleet met installaties (ook uitlaatgasafvoer), vaste inrichting en heipalen daar waar van toepassing. Niet opgenomen zijn o.a. BTW, legeskosten, aansluitkosten nutsvoorzieningen, kosten infrastructuur omdat die per situatie nogal verschillen en losse inrichting. Bel ons gerust voor een specificatie.

De genoemde onderhoudsbedragen zijn bedragen op jaarbasis, ex. BTW en gebaseerd op een 20-jarig onderhoudscontract. Het gebouw wordt aan het eind van de contractperiode teruggeleverd op basis van conditiescore 3 volgens NEN 2767.

03.Wat is de doorlooptijd voor een haalbaarheidsonderzoek?

Afhankelijk van het programma van wensen kunnen wij, in een dialoog met het korps en de gebruikers binnen enkele weken (b.v. 3) komen tot een voorlopig schetsontwerp met een eerste kostenraming voor de turn-key realisatie. Als dit voorstel past binnen uw uitgangspunten vertalen wij het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp, compleet met open begroting en exacte prijsaanbieding. Dit duurt ook ca. 3 weken. Op basis hiervan kunt u vrijblijvend beslissen om met BC tot realisatie over te gaan.

04.Kan BC ook het onderhoudsrisico overnemen?

BC is graag bereid het korps of de Veiligheidsregio te ontzorgen door het onderhoud risicodragend over te nemen op basis van een Design, Build and Maintain contract. Dat kan voor b.v. 20 jaar. U weet dan vooraf waar u aan toe bent en kunt zich richten op uw kerntaken. Bekijk ook het antwoord bij vraag 2.

05.Is BC ook in staat om onze bestaande kazerne te verbouwen, uit te breiden of te verduurzamen?

BC verzorgt zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie. Dit allemaal op basis van Design and Build. Ook hebben wij ruime ervaring in de verduurzaming van bestaande projecten. Wij kijken dan zowel naar de gebouwschil als naar de electrische en werktuigbouwkundige installaties. Vaak zijn met eenvoudige middelen grote resultaten te bereiken. Ook kunnen wij uw kazerne voorzien van LED-verlichting, PV-panelen of een WKO-installatie.

06.Is het ook mogelijk om een energieneutrale kazerne te bouwen?

Aangezien de energievraag van een kazerne beperkt is is het relatief eenvoudig mogelijk om een energieneutrale kazerne te realiseren. Graag doen wij u een voorstel waarin we de exploitatieberekening meenemen

07.BC en aanbesteden. Hoe werkt dat?

Overheidsprojecten zijn aanbestedingsplichtig indien de omvang van het werk de Europese drempelwaarde van EUR 5.186.000 overschrijdt. Voor de gemiddelde brandweerkazerne is dit niet van toepassing. De Nationale Aanbestedingswet biedt in principe voldoende ruimte om direct en zonder aanbesteding met BC aan de slag te gaan. Mocht u dit wensen dan verwijzen wij u graag door naar op dit terrein deskundige juristen.

08.Indien wij BC consulteren in de planvormingsfase, kan dan later alsnog voor een aanbestedingstraject worden gekozen?

In principe is dit mogelijk. De ontwerpen van BC zijn echter wel auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet als aanbestedingsontwerp worden ingezet. Indien gekozen wordt voor een (Design and Build) aanbestedingstraject, dan zal elke aanbieder een eigen plan gekoppeld aan een prijsaanbieding moeten uitwerken. BC kan dan een van de indieners zijn.

09.Kan voor BC ook een contract worden aangegaan met een willekeurige bouwer?

Nee dat is in principe niet mogelijk. BC is auteursrechtelijk beschermd. Wel is het mogelijk dat BC door u voorgestelde partners als leverancier of onderaannemer inschakelt danwel op andere wijze in het project betrekt. E.e.a. in goed onderling overleg.