Jeroen Geurts

Als ontwikkelaar ben ik al 20 jaar betrokken bij de realisatie van gemeentelijk vastgoed. Ruim 10 jaar geleden kwam daar specifiek ook de ontwikkeling van brandweerkazernes bij. Destijds vanuit onze gemeentelijke opdrachtgevers, maar nu ook vanuit de veiligheidsregio’s en brandweerkorpsen in Nederland. De ontwikkeling en bouw van brandweerkazernes sluit goed aan bij mijn persoonlijke visie op het realiseren van gemeentelijk vastgoed: zorg voor verbinding met de klant, rekening houdend met de financiële mogelijkheden van de opdrachtgever en blijf daarbij, hoe moeilijk ook, altijd een hoge kwaliteit nastreven. “Bouwen doen we voor de toekomst; realiseren kan in een jaar, maar het gebruiks(on-)gemak duurt minimaal 30 jaar!”

Ik ben van mening dat Vaessen met BRANDWEERCONCEPTEN Veiligheidsregio's, gemeenten en korpsen een uitstekende mogelijkheid biedt om de visie die ten grondslag ligt aan de regionalisering lokaal in te bedden. Nieuwe, compacte, moderne kazernes die voldoen aan de wettelijke eisen en zich voegen in de visie de veiligheidsregio en aansluiten bij de bedrijfsvoering van de locale korpsen. Samen sterk!  

BRANDWEERCONCEPTEN geeft een passend antwoord op diverse actuele vraagstukken op het gebied van huisvesting, beheer, onderhoud, en desgewenst financiering van brandweerkazernes. Samen zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en duurzame brandweerkazernes met lage exploitatielasten. Persoonlijk vind ik het fantastisch om daarmee bezig te zijn en daarbij breder te kunnen kijken dan ‘de kazerne als de stapel stenen’. Vraagstukken die nu leven binnen de veiligheidsregio’s en brandweerkorpsen omzetten in goed bruikbare oplossingen die toegespitst zijn op toekomstige ontwikkelingen. Luisteren, begrijpen, vertalen en realiseren, en dan vooral samen met de klant!

Ik hoop met mijn ervaring opgedaan bij de bouw van meerdere kazernes, samen met u te kunnen werken aan uw BRANDWEERCONCEPT-kazerne. Ik sta voor u klaar! 

Jeroen Geurts

Ontwikkelingsmanager Brandweer Vaessen

Jeroen Geurts

Brandweerspecialist bij BRANDWEERCONCEPTEN

"Bijdragen aan de veiligheid in Nederland!"