Meet The Team

BRANDWEERCONCEPTEN is een initiatief van de Vaessen Groep, prominent ontwikkelaar en bouwer van maatschappelijk vastgoed. Vaessen heeft een ruime ervaring met de realisatie van kazernes door heel Nederland en beschikt in eigen huis over de vereiste kennis en de juist opgeleide mensen. Projecten worden ontworpen in nauw overleg met het korps en de VR en gerealiseerd middels inschakeling van de plaatselijke werkgelegenheid (SROI).

Jeroen Geurts

Brandweerspecialist bij BRANDWEERCONCEPTEN

"Bijdragen aan de veiligheid in Nederland!"

Als ontwikkelaar ben ik al 20 jaar betrokken bij de realisatie van gemeentelijk vastgoed. Ruim 10 jaar geleden kwam daar specifiek ook de ontwikkeling van brandweerkazernes bij. Destijds vanuit onze gemeentelijke opdrachtgevers, maar nu ook vanuit de veiligheidsregio’s en brandweerkorpsen in Nederland.

Tom Haagmans

Specialist innovatieve contracten bij BRANDWEERCONCEPTEN

"Wij spreken de taal van de brandweerman!”

BRANDWEERCONCEPTEN biedt beslissers bij de Veiligheidsregios en brandweerkorpsen de mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor nieuwbouw, verbouw of verduurzaming van hun vastgoed.