Ontwerp

1.    nieuwbouw, verbouw, renovatie en verduurzaming
BC verzorgt uw nieuwbouw-, renovatie- of uitbreidingsplannen, klein of groot. Ook kunnen wij u een voorstel doen voor verdere verduurzaming en/of energiebesparing. Desgewenst compleet met een opbrengstgarantie.

2.    logistiek
De logistiek staat centraal in het BC-ontwerp. Die staat garant voor veiligheid en prettig werken. Zo volgen aankomende en vertrekkende voertuigen een gescheiden route, zijn looplijnen kort en zonder kruising, is er een gescheiden vuil- en schooncircuit en dienen alle functies vanuit het gebruik op de juiste plek t.o.v. elkaar te zijn gesitueerd.

3.    modulaire opbouw volgens Veiligheidsregio's
Op basis van het beleid van de Veiligheidsregio wordt de kazerne modulair opgebouwd. Zowel in aard als aantal functies (b.v. het aantal poorten, kantoorfuncties, ademlucht, preparatie, onderhoudswerkplaats, slaapvertrekken, etc.) Ook wordt op voorhand nagedacht over toekomstige aanpassingsmogelijkheden. Flexibiliteit staat centraal.

4.    installaties
Er is veel aandacht voor de inpassing van de technische installaties. Dat geldt zowel voor (vloer-)verwarming, (LED-)verlichting en ventilatie als voor juiste afvoer van uitlaatgassen. Zo maakt de uitlaatafvoer in de stallingen integraal onderdeel uit van ons ontwerp.

5.    duurzaamheid en energiebesparing
Energiebesparing en duurzaamheid hebben invloed op de jaarlijkse exploitatielasten. Daarom zijn alle BC-kazernes voorzien van LED-verlichting en vloerverwarming en hebben zij minimaal een GPR van 8 en een A+ energielabel. Desgewenst kan BC eenvoudig opschalen naar 'energieneutraal' door de plaatsing van b.v. PV-cellen en/of een WKO. Ook een 'all-electric' gebouw behoort tot de mogelijkheden.

6.    architectuur en stedenbouw
De stedenbouwkundige situering, het gemeentelijk beleid en de ambitie van het korps bepalen de uiteindelijke verschijningsvorm van de kazerne. Brandweerkazernes spreken een breed publiek aan en liggen meestal op prominente locaties. Dat vraagt om een herkenbare vormgeving.

7.    ervaring en kennis van zaken
BC heeft met de ontwikkeling en bouw van inmiddels zo'n vijftiental kazernes een ruime ervaring opgebouwd. Als aansprekende voorbeelden gelden de kazernes in Vaassen, Weesp, Haaren, Beneden-Leeuwen, Woudenberg en Venhuizen. De ervaring die BC hier heeft opgedaan is verankerd in onze kennis, die wij graag inzetten voor het ontwerp van uw BRANDWEERCONCEPTEN kazerne.