Blog

Een zeer tevreden opdrachtgever EN gebruiker bij de opening van de gerenoveerde meldkamer in Haarlem. Als toekomstig nieuwe regionale meldkamer werd de oude door Vaessen gerenoveerd en werden de systemen ge-updated naar de huidige stand van de techniek. Hierbij mocht de meldkamer geen seconde uitvallen, 24/7 bereikbaar voor onze veiligheid. En dat is ons gelukt!

Lees meer

Jeroen Geurts, Paul Ebskamp, Hans Moors, Ivo ten Hagen, Diederik Dekker en Ton Kleven

Het contract voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Montfoort is getekend! Wethouder Ten Hagen van de Gemeente Montfoort en Algemeen Directeur Hans Moors van Vaessen hebben hun handtekening gezet onder het realisatiecontract. De kazerne is onder de vlag van BRANDWEERCONCEPTEN door Vaessen volledig in eigen huis ontwikkeld. De bouw zal in oktober aanvangen met de sloop van de oude kazerne. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang!

Lees meer

Wethouder Jan Vlaar en Tom Haagmans van BC hebben hun handtekening gezet.

Op 14 maart j.l. heeft @BRANDWEERCONCEPTEN met de gemeente Montfoort en de Veiligheidsregio Utrecht een bouwteamovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe kazerne in Montfoort. Op basis van het voorlopig ontwerp zal nu eerst worden gewerkt naar een Definitief Ontwerp, waarna de omgevingsvergunning zal worden aangevraagd. Start bouw staat gepland voor eind van dit jaar.

Lees meer

De bouw van de meldkamer Noord-Holland in Haarlem is gestart. Bijgaand filmpje brengt dat op ludieke wijze in beeld. http://bit.ly/2sW343f

Lees meer

Op 18 april hebben Frans Schippers, directeur Veiligheidsregio Kennemerland, en Tom Haagmans de realisatieovereenkomst getekend voor de verbouw van de centrale meldkamer in Haarlem. De nieuwe meldkamer vormt het centrale zenuwcentrum van Noord-Holland waar alle alarmmeldingen voor politie, brandweer, GGD en Marechaussee Groep Schiphol worden verwerkt. Een bolwerk van techniek waar elke seconde telt.

Lees meer

Pagina's