Aanpak

1.    integrale aanpak 
In dialoog met de opdrachtgever/het korps verzorgt BC ontwerp, bouw en optioneel het risicodragend onderhoud van uw brandweerkazerne. Nieuwbouw of renovatie. Dit op basis van Design & Build (&Maintain). Uw wensen zijn maatgevend. De eindverantwoordelijkheid over budget, planning en kwaliteit zijn éénduidig geregeld: Die ligt bij BC!

2.    laag risicoprofiel
Door één partij verantwoordelijk te maken voor ontwerp, uitvoering en onderhoud wordt de focus van die partij verlegd naar de lange termijn. Levensduurkosten zijn maatgevend en niet alleen de initiële investering. De opdrachtgever koopt zekerheid voor de lange termijn. 

3.    geen standaardplannen; elke BC-kazerne is uniek  
De werkwijze van het korps (incl. eventueel overige hulpdiensten) staat centraal bij de ontwikkeling van de BC-kazerne. Passend binnen de visie van de het korps stemmen wij elke kazerne af op de specifieke wensen. Het ontwerp wordt modulair opgebouwd conform het beleids- en huisvestingsplan van de Veiligheidsregio en afgestemd op de stedenbouwkundige visie van de gemeente.

4.    transparant proces
Vanaf de eerste schets zijn de kosten inzichtelijk. Op basis van 3D-modellen wordt samen en interactief gewerkt aan een ontwerp dat past bij al uw uitgangspunten. Elke verandering wordt direct vertaald in kosten, waardoor verantwoorde keuzes kunnen worden gemaakt. Zo komt niemand voor verrassingen te staan.

5.    korte doorlooptijd, lage aanloopkosten
Op basis van informatie over de locatie en uw wensen kan BC binnen korte tijd een concreet projectvoorstel doen. Een Programma van Eisen is overbodig; BC is ervaren en spreekt de taal van de brandweer. Ons voorstel bestaat uit een ontwerp op maat, 3D-visualisaties en een exacte, all-in prijs. Daarmee ligt alles op tafel t.b.v. een snel en goed overwogen besluit.

6.    NO CURE, NO PAY!
BC verzorgt al haar aanbiedingen op basis van no cure, no pay! Als het voorstel u niet past ontvangt u geen rekening en bent u ongebonden.